Kunstgræsbane til Frydenlund

Vi kan med glæde informere alle interesserede om, at vi nu har modtaget fuldmagt fra Aarhus Kommune til at igangsætte processen med at indhente byggetilladelse og licitation for vores længe ventede kunstgræsbane! Vi har igangsat licitationen, som har afleveringsdato d. 2. februar. Herefter gennemgår vi tilbuddene med vores eksterne byggerådgiver, og på baggrund heraf udvælges den bedste leverandør. Det betyder i praksis, at vi forventer at kunne påbegynde etableringen af banen starten af sommeren 2022, og at den står klar i starten af efteråret 2022.Dette er kulminationen på mange års hårdt arbejde, og i den forbindelse vil vi gerne benytte lejligheden til at takke en række mennesker, hvis arbejdsiver og dedikation har skabt dette gennembrud. Vi vil gerne sige en stor tak til Aarhus Kommune – og i særdeleshed Sport og Fritid – for deres vedholdenhed og støtte hele vejen igennem processen. Stor tak til Steen B. Andersen for din opbakning og støtte fra starten af projektet. Din forståelse for projektets relevans og nødvendighed har hjulpet når det gjaldt. En stor tak skal også lyde til Somalisk Venskabsforening – “Leg og Lær”, der med midler og indflydelse i lokalområdet har støttet os igennem hele projektet. Foruden deres støtte har de også givet tilsagn på, at de økonomisk vil bidrage til at drifte den færdige kunstgræsbane – mange tak! En stor tak til vores venner og tætte sparringspartnere Ungerådet i Frydenlund. I har altid været lydhøre og været klar med gode råd. I ved om nogen, hvad unge i området har brug for, og derfor er vi utroligt glade for vores tætte samarbejde. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til alle vores fantastiske medlemmer. Blandt medlemmerne har vi indsamlet over 100.000,- og uden jeres økonomiske støtte og tro på projektet, var vi ikke nået i mål. Det beviser endnu engang, hvor fantastisk stærkt et socialt og solidarisk bånd, Fuglebakken KFUM bygger på. Vi glæder os utroligt meget til at kunne tilbyde vores medlemmer og lokalområdet en ekstraordinær idrætsfacilitet, som vil glæde og gavne os alle helårligt i mange år fremadrettet.

På vegne af Fuglebakken KFUM Bestyrelsen

Comments are closed.